Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Định dạng bản thảo câu chuyện

Tạo bản thảo câu chuyện bằng mẫu trợ năng này, sử dụng định dạng tiêu chuẩn mà biên tập viên chấp nhận. Mẫu này có chứa tên và thông tin liên hệ của tác giả, số từ, tiêu đề, nội dung câu chuyện và phần đầu trang sẽ có họ của tác giả, trích đoạn tiêu đề và số trang.

Word

Định dạng bản thảo câu chuyện

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn