Điều hành

Nền tiêu điểm chuyển từ màu xám sang trắng tập trung sự chú ý của người xem vào thông điệp của bạn. Đây là thiết kế bản trình bày với mục đích chung ở định dạng 4:3, phù hợp với mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Điều hành

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn