Bỏ qua để tới nội dung chính
Lập kế hoạch và theo dõi tiền của bạn bằng các mẫu tài chính cá nhân của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Ảnh dán Thiệp Ngày lễ

Gửi lời chào kỳ nghỉ ấm áp bằng chiếc thiệp chứa những hình ảnh yêu thích này của bạn. Mẫu trợ năng này bao gồm các hướng dẫn và hai bản in trên mỗi trang.

Word

Ảnh dán Thiệp Ngày lễ

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn