Ảnh dán Thiệp Ngày lễ

Gửi lời chào kỳ nghỉ ấm áp bằng chiếc thiệp chứa những hình ảnh yêu thích này của bạn. Mẫu trợ năng này bao gồm các hướng dẫn và hai bản in trên mỗi trang.

Word

Ảnh dán Thiệp Ngày lễ

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình