Bỏ qua để tới nội dung chính

Đô thị

Những đường nét hiện đại trong mẫu PowerPoint theo chủ đề đô thị này tạo thêm cảm hứng cho bản trình bày hoặc kế hoạch tiếp thị của bạn. Mẫu trình bày theo chủ đề đô thị cho mục đích sử dụng chung này có định dạng 4:3 và phù hợp với mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Đô thị

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn