Bỏ qua để tới nội dung chính

Đầu thư doanh nghiệp (Thiết kế đơn giản)

Tạo đầu thư doanh nghiệp của riêng bạn với mẫu này, với các đường màu lục và hiệu ứng chuyển màu ở đầu và cuối trang, có chỗ cho logo.

Word

Đầu thư doanh nghiệp (Thiết kế đơn giản)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn