Bỏ qua để tới nội dung chính
Lập kế hoạch và theo dõi tiền của bạn bằng các mẫu tài chính cá nhân của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Đồng hồ bấm giờ Lớp học (Đồng hồ cát)

Đem đến cho lớp học một cách để xem thời gian còn lại cho bài kiểm tra và hoạt động lớp học.

PowerPoint

Đồng hồ bấm giờ Lớp học (Đồng hồ cát)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn