Áp phích mừng sinh nhật

Dùng mẫu áp phích chúc mừng sinh nhật này để thông báo về một buổi tiệc tổ chức tại công ty hay một sự kiện cá nhân.

Word

Áp phích mừng sinh nhật

Mẫu khác tương tự

Tờ bướm mùa thu Word
Tờ bướm kinh doanh Word
Tờ bướm Word
Tờ bướm Khối Màu Đơn giản Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình