Áp phích ngày sinh nhật

Sử dụng mẫu áp phích mừng sinh nhật này để quảng bá về một bữa tiệc của công ty hoặc sự kiện cá nhân. Đây là mẫu có thể truy nhập.

Word

Áp phích ngày sinh nhật

Mẫu khác tương tự

Tờ bướm mùa thu Word
Tờ bướm Word
Tờ bướm Khối Màu Đơn giản Word
Tờ bướm về sự kiện theo mùa Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình