An-bum ảnh em bé (ảnh phác họa động vật, màn hình rộng)

Ghi lại những năm đầu đời của bé với an-bum ảnh có hình những con vật đáng yêu được phác họa trong nhiều khung cảnh thiên nhiên khác nhau này. Hãy chọn trong số những kiểu bố trí và khung ảnh khác nhau này (định dạng 16X9).

PowerPoint

An-bum ảnh em bé (ảnh phác họa động vật, màn hình rộng)

Mẫu khác tương tự

An-bum hình tốt nghiệp, màu đen (màn hình rộng) PowerPoint
An-bum ảnh Nghỉ Xuân (thiết kế bãi biển, màn hình rộng) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình