An-bum hình tốt nghiệp, màu đen (màn hình rộng)

Tạo một an-bum hình tốt nghiệp hay đoàn tụ bằng mẫu bản trình bày PowerPoint này, có nền đen, định dạng màn hình rộng (16X9) và nhiều bố trí hình ảnh đa dạng.

PowerPoint

An-bum hình tốt nghiệp, màu đen (màn hình rộng)

Mẫu khác tương tự

An bum ảnh, thiết kế kiểu trái tim hình hoa (màn hình rộng) PowerPoint
Album ảnh gia đình (thiết kế thiên nhiên với lá xanh) PowerPoint
Lịch ảnh hàng tháng 2013 (Thứ hai - Chủ nhật) Word
An-bum ảnh Nghỉ Xuân (thiết kế bãi biển, màn hình rộng) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình