Báo cáo của học viên kèm theo ảnh bìa

Sử dụng mẫu có thể truy nhập này cho báo cáo về sách, báo cáo định kỳ hoặc báo cáo cơ bản khác tại trường học. Gồm văn bản hướng dẫn dễ theo dõi về cách cá nhân hóa văn bản cho nhu cầu của bạn. Dễ dàng thay đổi ảnh bìa để có một diện mạo khác.

Word

Báo cáo của học viên kèm theo ảnh bìa

Mẫu khác tương tự

Lịch giáo án Word
Tổng quan về Khóa học PowerPoint
Bản trình bày toán học có số Pi (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày chồng sách màu lam (màn hình rộng) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình