Báo cáo doanh số hàng quý

Mẫu đơn giản nhưng thanh lịch này cho phép bạn theo dõi doanh số theo quý cho tất cả các sản phẩm của mình. Thêm sản phẩm vào bảng, nhập doanh số theo quý rồi chọn số lượng bạn muốn theo dõi trên biểu đồ thanh. Thật dễ dàng và hữu ích.

Excel

Báo cáo doanh số hàng quý

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình