Báo cáo tình trạng dự án

Hãy dùng mẫu báo cáo tình trạng dự án được định dạng trước này để cập nhật thông tin cho các bên liên quan chủ chốt của bạn về tiến triển dự án. Mẫu này khớp với những mẫu khác trong bộ thiết kế Không thời gian, nhưng cũng có thể dễ dàng được cá nhân hóa bằng cách dùng các chủ đề và kiểu được tích hợp sẵn.

Word

Báo cáo tình trạng dự án

Mẫu khác tương tự

Báo cáo hàng năm Word
Hóa đơn (không thời gian) Word
Danh thiếp (Không thời gian) Word
Hồ sơ cá nhân (Thiết kế không Thời gian) Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình