Bì thư (Thiết kế Sóng màu lục)

Tạo giao diện gọn gàng cho phong bì với mẫu thiết kế dành cho doanh nghiệp này. Lớp sóng màu lục sẽ làm phong bì thêm phần đặc sắc, với tên công ty ở trên cùng và địa chỉ ở dưới cùng. Tìm kiếm thiết kế sóng xanh lục để tìm thêm các mẫu phù hợp.

Word

Bì thư (Thiết kế Sóng màu lục)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình