Bìa fax in đậm

Sử dụng mẫu bìa fax bắt mắt, in đậm này để thu hút sự chú ý của người nhận. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Bìa fax in đậm

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình