Bưu thiếp khuyến mại

Hãy tùy chỉnh mẫu bưu thiếp này cho sự kiện cá nhân hoặc doanh việc nhỏ của bạn. Chỉ cần sử dụng các màu và chủ đề dựng sẵn cho Word, thêm thông tin riêng và ảnh của bạn vào. Các đường cắt in ra được giúp bạn dễ dàng in và cắt những bưu thiếp này trên bất kỳ loại giấy nào bạn thấy tiện dụng. Mỗi mẫu bao gồm hai bưu thiếp kích thước 4X6", cả mặt trước và mặt sau.

Word

Bưu thiếp khuyến mại

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình