Bản chiếu SmartArt Danh sách Ảnh dọc (nhiều màu trên nền trắng), màn hình rộng

Chèn hình của bạn cho mỗi nhóm thông tin mà bạn muốn mô tả trong đồ họa SmartArt của một quy trình này. (Mẫu màn hình rộng, định dạng 16X9)

PowerPoint

Bản chiếu SmartArt Danh sách Ảnh dọc (nhiều màu trên nền trắng), màn hình rộng

Mẫu khác tương tự

Bản trình bày tông màu trái đất (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày thiết kế y tế (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày tòa nhà khung dây của doanh nghiệp (màn hình rộng) PowerPoint
Tổng quan về Khóa học PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình