Bản chiếu SmartArt Danh sách Ảnh dọc (nhiều màu trên nền trắng), màn hình rộng

Chèn hình của bạn cho mỗi nhóm thông tin mà bạn muốn mô tả trong đồ họa SmartArt của một quy trình này. (Mẫu màn hình rộng, định dạng 16X9)

PowerPoint

Bản chiếu SmartArt Danh sách Ảnh dọc (nhiều màu trên nền trắng), màn hình rộng

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình