Bản chiếu SmartArt Danh sách Khối Giảm dần (nhiều màu trên nền xám), màn hình rộng

Mẫu SmartArt này hiển thị các thanh màu cho mỗi tiến trình mà bạn muốn mô tả. Các nhiệm vụ bên trong từng bước hiển thị theo chiều dọc trong thanh. (Màn hình rộng, định dạng 16X9)

PowerPoint

Bản chiếu SmartArt Danh sách Khối Giảm dần (nhiều màu trên nền xám), màn hình rộng

Mẫu khác tương tự

SmartArt với Quy trình theo Giai đoạn (lam nhạt/lam sẫm), màn hình rộng PowerPoint
SmartArt Quy trình Điểm nhấn có Hình ảnh tăng dần (nhiều màu trên nền xám), màn hình rộng PowerPoint
Bản trình chiếu SmartArt Tiến trình Hình tròn tăng dần (màu xám và lam trên nền đen), màn hình rộng PowerPoint
Bản chiếu Sơ đồ Tổ chức Phân cấp Có ảnh Hình tròn (màu trắng trên nền xanh), màn hình rộng PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình