Bản chiếu SmartArt Danh sách Khối Giảm dần (nhiều màu trên nền xám), màn hình rộng

Mẫu SmartArt này hiển thị các thanh màu cho mỗi tiến trình mà bạn muốn mô tả. Các nhiệm vụ bên trong từng bước hiển thị theo chiều dọc trong thanh. (Màn hình rộng, định dạng 16X9)

PowerPoint

Bản chiếu SmartArt Danh sách Khối Giảm dần (nhiều màu trên nền xám), màn hình rộng

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình