Bản chiếu SmartArt Tiến trình Mũi tên Vòng tròn (màu lục trên nền đen), màn hình rộng

Sử dụng mẫu SmartArt này để hiển thị diễn tiến của một tiến trình - từ giai đoạn tạo ra ý tưởng cho đến kết quả với các nhiệm vụ liên quan. (Màn hình rộng, định dạng 16X9)

PowerPoint

Bản chiếu SmartArt Tiến trình Mũi tên Vòng tròn (màu lục trên nền đen), màn hình rộng

Mẫu khác tương tự

SmartArt với Quy trình theo Giai đoạn (lam nhạt/lam sẫm), màn hình rộng PowerPoint
SmartArt Quy trình Điểm nhấn có Hình ảnh tăng dần (nhiều màu trên nền xám), màn hình rộng PowerPoint
Bản chiếu Sơ đồ Tổ chức bằng Ảnh (nhiều màu trên nền đen), màn hình rộng PowerPoint
Bản chiếu Sơ đồ Tổ chức Phân cấp Có ảnh Hình tròn (màu trắng trên nền xanh), màn hình rộng PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình