Bản chiếu SmartArt Tiến trình Mũi tên Vòng tròn (màu lam - lục trên nền đen), màn hình rộng

Mẫu SmartArt này mô tả một tiến trình bằng cách dùng các mũi tên hình tròn di chuyển từ bước này sang bước khác và tạo điểm nhấn đối với các mô tả văn bản của bạn. (Màn hình rộng, định dạng 16X9)

PowerPoint

Bản chiếu SmartArt Tiến trình Mũi tên Vòng tròn (màu lam - lục trên nền đen), màn hình rộng

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình