Bản chiếu SmartArt cho Danh sách Ảnh liên tục (nhiều màu trên nền đen), màn hình rộng

Tùy chỉnh SmartArt này bằng cách chèn hình và tiêu đề của mỗi nhóm thông tin mà bạn muốn biểu thị. (Mẫu màn hình rộng, định dạng 16X9)

PowerPoint

Bản chiếu SmartArt cho Danh sách Ảnh liên tục (nhiều màu trên nền đen), màn hình rộng

Mẫu khác tương tự

SmartArt với Quy trình theo Giai đoạn (lam nhạt/lam sẫm), màn hình rộng PowerPoint
SmartArt Quy trình Điểm nhấn có Hình ảnh tăng dần (nhiều màu trên nền xám), màn hình rộng PowerPoint
Bản chiếu SmartArt Tiến trình Mũi tên Vòng tròn (màu lục trên nền đen), màn hình rộng PowerPoint
Bản chiếu Sơ đồ Tổ chức bằng Ảnh (nhiều màu trên nền đen), màn hình rộng PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình