Bản chiếu SmartArt cho Danh sách Ảnh liên tục (nhiều màu trên nền đen), màn hình rộng

Tùy chỉnh SmartArt này bằng cách chèn hình và tiêu đề của mỗi nhóm thông tin mà bạn muốn biểu thị. (Mẫu màn hình rộng, định dạng 16X9)

PowerPoint

Bản chiếu SmartArt cho Danh sách Ảnh liên tục (nhiều màu trên nền đen), màn hình rộng

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình