Bản kiểm kê thiết bị của nhân viên

Mẫu kiểm kê này theo dõi các thiết bị, ai được giao những thiết bị này và trong thời gian bao lâu. Định dạng có điều kiện cho phép bạn dễ dàng xem được những nhân viên nào có thể cần nâng cấp dựa trên những khoảng thời gian xác định. Rất hữu ích!

Excel

Bản kiểm kê thiết bị của nhân viên

Mẫu khác tương tự

Danh sách kiểm kê vật dụng trong nhà Excel
Danh sách kiểm kê kèm theo tô sáng đặt lại hàng Excel
Kiểm kê nhà kho Excel
Báo cáo bán hàng hàng ngày Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình