Bản trình bày định hướng kinh doanh (màn hình rộng)

Đưa hoạt động kinh doanh của bạn đi đúng hướng; đó là ẩn ý trong thiết kế của mẫu này. Các góc màu lam và cam trỏ tới ảnh mà bạn thêm vào bản chiếu tiêu đề để biểu thị tốt nhất công ty hoặc thông điệp của bạn. Thiết kế này rất linh hoạt và thích hợp cho cả doanh nghiệp nhỏ và lớn. Sau đây là một vài gợi ý: Bán hàng, tiếp thị, quảng cáo hoặc tham vấn. Định dạng màn hình rộng (16X9).

PowerPoint

Bản trình bày định hướng kinh doanh (màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình