Bản trình bày định hướng kinh doanh (màn hình rộng)

Đưa hoạt động kinh doanh của bạn đi đúng hướng; đó là ẩn ý trong thiết kế của mẫu này. Các góc màu lam và cam trỏ tới ảnh mà bạn thêm vào bản chiếu tiêu đề để biểu thị tốt nhất công ty hoặc thông điệp của bạn. Thiết kế này rất linh hoạt và thích hợp cho cả doanh nghiệp nhỏ và lớn. Sau đây là một vài gợi ý: Bán hàng, tiếp thị, quảng cáo hoặc tham vấn. Định dạng màn hình rộng (16X9).

PowerPoint

Bản trình bày định hướng kinh doanh (màn hình rộng)

Mẫu khác tương tự

Báo cáo tài chính hàng năm Excel
Ngân sách xu hướng chi phí Excel
Tính toán tiền vay thế chấp Excel
Sổ cái tài khoản chữ T Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình