Bản trình bày có dải băng màu xanh cổ vịt (màn hình rộng)

Thiết kế của bản trình bày này có các dải băng rộng màu xanh cổ vịt trên trang chiếu tiêu đề và một dải băng hẹp màu xanh cổ vịt được làm nổi bật ở dưới cùng các trang chiếu nội dung. Văn bản trắng trên nền xám than tối tương phản để tập trung sự chú ý lên tài liệu của bạn trong mẫu màn hình rộng (16X9) này. Mẫu có thể truy nhập này rất linh hoạt và hoạt động cho mọi đối tượng người xem.

PowerPoint

Bản trình bày có dải băng màu xanh cổ vịt (màn hình rộng)

Mẫu khác tương tự

Lịch giáo án Word
Tổng quan về Khóa học PowerPoint
Bản trình bày chồng sách màu lam (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày dự án của nhóm (chủ đề Thủ đô, màn hình rộng) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình