Bản trình bày có dải màu lam với ảnh mặt trời mọc trên núi (màn hình rộng)

Thiết kế của bản trình bày này có các dải màu xanh sẫm trên bản chiếu tiêu đề và bản chiếu nội dung và ảnh mặt trời mọc trên đỉnh núi xinh đẹp trên bản chiếu tiêu đề. Bạn có thể dùng ảnh này hoặc thay bằng ảnh của bạn. Mẫu này có chứa các bố trí cho danh sách mẫu, biểu đồ, bảng, SmartArt và nhiều thứ khác. Chọn những mục bạn muốn và tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn. Mẫu này có định dạng màn hình rộng (16X9).

PowerPoint

Bản trình bày có dải màu lam với ảnh mặt trời mọc trên núi (màn hình rộng)

Mẫu khác tương tự

Bản trình bày hình khung của tòa nhà (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày tiếp thị khối thủy tinh (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày kinh doanh tương phản (màn hình rộng) PowerPoint
Mẫu đề xuất dịch vụ Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình