Bản trình bày có dải màu mòng két (màn hình rộng)

Thiết kế của bản trình bày này có các dải rộng màu mòng két trên bản chiếu tiêu đề và một dải hẹp màu mòng két tạo điểm nhấn cho phần dưới của các bản chiếu nội dung. Sự tương phản của văn bản trắng trên nền xám than sẫm giúp thu hút sự chú ý vào tài liệu của bạn trong mẫu màn hình rộng này (16x9). Thiết kế này linh hoạt và hiệu quả cho bất kỳ khán thính giả nào.

PowerPoint

Bản trình bày có dải màu mòng két (màn hình rộng)

Mẫu khác tương tự

Lịch giáo án Word
Tổng quan về Khóa học PowerPoint
Bản trình bày chồng sách màu lam (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày dự án của nhóm (chủ đề Thủ đô, màn hình rộng) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình