Bản trình bày có thiết kế dải màu vàng (màn hình rộng)

Thiết kế của bản trình bày này có các dải rộng màu vàng trên bản chiếu tiêu đề và một dải hẹp màu vàng tạo điểm nhấn cho phần dưới của các bản chiếu nội dung. Văn bản đen trên nền vàng nhạt giúp thu hút sự chú ý vào tài liệu của bạn trong mẫu màn hình rộng này (16x9). Thiết kế này linh hoạt và hiệu quả đối với bất kỳ khán thính giả nào.

PowerPoint

Bản trình bày có thiết kế dải màu vàng (màn hình rộng)

Mẫu khác tương tự

Lịch giáo án Word
Tổng quan về Khóa học PowerPoint
Bản trình bày chồng sách màu lam (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày toán học có số Pi (màn hình rộng) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình