Bản trình bày có thiết kế sách nấu ăn (màn hình rộng)

Với mẫu bản trình bày này, hãy tạo sách nấu ăn của riêng bạn thể hiện cách chuẩn bị và trình bày các công thức ưa thích của mình. Mẫu có màn hình rộng (16X9) này bao gồm các bố trí bản chiếu đa dạng để liệt kê các nguyên liệu, các bước và mẹo nấu ăn. Hãy dùng biểu đồ hoặc bảng mẫu cho các đơn vị đo lường, chuyển đổi, thông tin dinh dưỡng và nhiều thứ khác nữa. Nếu bạn không phải dạng người thích nấu ăn, hãy đổi ảnh và dùng mẫu này cho chủ đề khác.

PowerPoint

Bản trình bày có thiết kế sách nấu ăn (màn hình rộng)

Mẫu khác tương tự

Bản trình bày chồng sách màu lam (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày thực phẩm tươi (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày về giáo dục với hình ảnh cuốn sách cổ điển (màn hình rộng) PowerPoint
Thiết kế bản trình bày học thuật, kẻ sọc và dải băng (màn hình rộng) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình