Bản trình bày chồng sách màu lam (màn hình rộng)

Chồng sách hiển thị trên hầu hết các trang chiếu khiến đây là lựa chọn tuyệt vời cho học viên, giáo viên, người đam mê đọc sách và những người khác trong ngành giáo dục. Mẫu bản trình bày này chứa nhiều bố trí trang chiếu theo định dạng màn hình rộng (16x9), đồng thời bao gồm một bảng mẫu và biểu đồ mà bạn có thể dễ dàng sửa đổi.

PowerPoint

Bản trình bày chồng sách màu lam (màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình