Bản trình bày chồng sách màu lam (màn hình rộng)

Chồng sách hiển thị trên hầu hết các trang chiếu khiến đây là lựa chọn tuyệt vời cho học viên, giáo viên, người đam mê đọc sách và những người khác trong ngành giáo dục. Mẫu bản trình bày này chứa nhiều bố trí trang chiếu theo định dạng màn hình rộng (16x9), đồng thời bao gồm một bảng mẫu và biểu đồ mà bạn có thể dễ dàng sửa đổi.

PowerPoint

Bản trình bày chồng sách màu lam (màn hình rộng)

Mẫu khác tương tự

Bản trình bày thực phẩm tươi (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày về giáo dục với hình ảnh cuốn sách cổ điển (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày có thiết kế sách nấu ăn (màn hình rộng) PowerPoint
Thiết kế bản trình bày học thuật, kẻ sọc và dải băng (màn hình rộng) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình