Bản trình bày kế hoạch kinh doanh (thiết kế màu lục ion, màn hình rộng)

Bạn muốn làm các nhà đầu tư hào hứng với ý tưởng kinh doanh mới của mình? Mẫu kế hoạch này nêu bật các điểm chính mà họ muốn biết: Khái niệm, tóm tắt thị trường, cơ hội, cạnh tranh, mục tiêu, đội nhóm, yêu cầu về nguồn lực, kế hoạch tài chính, rủi ro và khen thưởng. Thiết kế nền sử dụng nền màu lục ion với chữ màu trắng. Định dạng màn hình rộng (16X9).

PowerPoint

Bản trình bày kế hoạch kinh doanh (thiết kế màu lục ion, màn hình rộng)

Mẫu khác tương tự

Bản trình bày tòa nhà khung dây của doanh nghiệp (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày tiếp thị khối thủy tinh (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày có dải màu lam với ảnh mặt trời mọc trên núi (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày kinh doanh tương phản (màn hình rộng) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình