Bản trình bày màu nước (màn hình rộng)

Nền của mẫu có thể truy nhập này có họa tiết giấy và lớp sơn màu giống như một bức họa màu nước. Bên trong, bạn sẽ tìm thấy một loạt các bố trí; hãy chọn bố trí phù hợp nhất cho bản trình bày của bạn.

PowerPoint

Bản trình bày màu nước (màn hình rộng)

Mẫu khác tương tự

Lịch giáo án Word
Tổng quan về Khóa học PowerPoint
Bản trình bày chồng sách màu lam (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày dự án khoa học (màn hình rộng) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình