Bản trình bày với bức tranh về đại dương (màn hình rộng)

Đắm chìm vào bức tranh màu nước vẽ sóng biển và bãi cát gợi lại những kỷ niệm về kỳ nghỉ ưa thích bên bờ biển. Mẫu này cung cấp nhiều bố trí bản chiếu đa dạng bao gồm các bản chiếu tiêu đề, danh sách dấu đầu dòng, biểu đồ mẫu, đồ họa SmartArt và bản chiếu trống, tất cả trong một định dạng màn hình rộng (16X9).

PowerPoint

Bản trình bày với bức tranh về đại dương (màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình