Bản trình bày với các biểu tượng tiền tệ (màn hình rộng)

Tập hợp các biểu tượng tiền tệ quốc tế trong thiết kế của mẫu này cho bạn vô vàn lựa chọn. Bạn có thể dùng cho các bản trình bày về kinh doanh và tài chính, kế toán, đầu tư, kinh tế và các chủ đề liên quan đến tiền tệ khác. Mẫu này bao gồm các bố trí bản chiếu với danh sách dấu đầu dòng, biểu đồ và đồ thị, bảng và hơn thế nữa, tất cả ở định dạng màn hình rộng (16X9).

PowerPoint

Bản trình bày với các biểu tượng tiền tệ (màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình