Bản trình bày với hình nền bóng rổ (màn hình rộng)

Chuẩn bị một bản trình bày về chiến lược hoặc số liệu thống kê thể thao với hình nền theo chủ đề bóng rổ này, mẫu 16X9 bao gồm các ảnh mẫu, đồ thị, bảng và nhiều bố trí.

PowerPoint

Bản trình bày với hình nền bóng rổ (màn hình rộng)

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình