Bản trình chiếu SmartArt Tiến trình Hình tròn tăng dần (màu xám và lam trên nền đen), màn hình rộng

Vòng tròn trong SmartArt này được tô màu theo các bước tiến trình từ trái sang phải. (Mẫu màn hình rộng, định dạng 16X9)

PowerPoint

Bản trình chiếu SmartArt Tiến trình Hình tròn tăng dần (màu xám và lam trên nền đen), màn hình rộng

Mẫu khác tương tự

SmartArt Quy trình Điểm nhấn có Hình ảnh tăng dần (nhiều màu trên nền xám), màn hình rộng PowerPoint
Bản chiếu SmartArt cho Danh sách Ảnh liên tục (nhiều màu trên nền đen), màn hình rộng PowerPoint
Bản chiếu Sơ đồ Tổ chức bằng Ảnh (nhiều màu trên nền đen), màn hình rộng PowerPoint
Bản chiếu Sơ đồ Tổ chức Phân cấp Có ảnh Hình tròn (màu trắng trên nền xanh), màn hình rộng PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình