Bản trình chiếu SmartArt Tiến trình Hình tròn tăng dần (màu xám và lam trên nền đen), màn hình rộng

Vòng tròn trong SmartArt này được tô màu theo các bước tiến trình từ trái sang phải. (Mẫu màn hình rộng, định dạng 16X9)

PowerPoint

Bản trình chiếu SmartArt Tiến trình Hình tròn tăng dần (màu xám và lam trên nền đen), màn hình rộng

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình