Bản trình bày tông màu trái đất (màn hình rộng)

Tông màu trái đất xanh lá, cam và nâu trên kết cấu giấy phù hợp với các bản trình bày về sinh thái, bảo tồn hay thiên nhiên, mặc dù mẫu này có thể hữu ích cho các tình huống khác bao gồm kinh doanh. Mẫu này cung cấp nhiều bố trí bản chiếu đa dạng bao gồm bản chiếu tiêu đề, danh sách dấu đầu dòng, danh sách đồ họa SmartArt, hình có chú thích, biểu đồ mẫu và bản chiếu trống, tất cả ở định dạng màn hình rộng (16X9).

PowerPoint

Bản trình bày tông màu trái đất (màn hình rộng)

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình