Bản trình bày thực phẩm tươi (màn hình rộng)

Mẫu thuyết trình này bao gồm một bản chiếu tiêu đề có hình ảnh rau củ trên nền trắng sạch sẽ. Nó sẽ hữu ích cho các bản trình bày trong nhà hàng, hội nghị về thực phẩm, triển lãm nấu ăn, chia sẻ tài nguyên sức khỏe và dinh dưỡng và các buổi họp thông thường về các doanh nghiệp liên quan đến thực phẩm. Mẫu bản trình bày này có nhiều bố trí bản chiếu ở định dạng màn hình rộng (16x9) và có một biểu đồ mẫu, bảng và đồ họa SmartArt mà bạn có thể dễ dàng điều chỉnh.

PowerPoint

Bản trình bày thực phẩm tươi (màn hình rộng)

Mẫu khác tương tự

Bản trình bày chồng sách màu lam (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày về giáo dục với hình ảnh cuốn sách cổ điển (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày có thiết kế sách nấu ăn (màn hình rộng) PowerPoint
Thiết kế bản trình bày học thuật, kẻ sọc và dải băng (màn hình rộng) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình