Bảng theo dõi chi phí dựa trên hoạt động

Xem xét trực quan chi phí trực tiếp, gián tiếp, chi phí quản trị và chi phí chung để sản xuất một sản phẩm với mẫu bảng tính này. Sử dụng dữ liệu này để xác định giá cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Bảng theo dõi chi phí dựa trên hoạt động

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình