Bảng theo dõi lời mời dự đám cưới

Sử dụng mẫu đám cưới đẹp mắt này để theo dõi những người bạn đã mời và xem họ đã RSVP hay chưa. Có chỗ để điền thông tin liên hệ, mối quan hệ, ghi chú, v.v. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Bảng theo dõi lời mời dự đám cưới

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình