Bản chiếu Sơ đồ Tổ chức Phân cấp Có ảnh Hình tròn (màu trắng trên nền xanh), màn hình rộng

Xem ai làm chức vụ gì trong công ty bạn với sơ đồ tổ chức này, trong đó hiển thị ảnh nhân viên trong các khung hình tròn trong cấu trúc phân cấp. (Mẫu màn hình rộng, định dạng 16X9)

PowerPoint

Bản chiếu Sơ đồ Tổ chức Phân cấp Có ảnh Hình tròn (màu trắng trên nền xanh), màn hình rộng

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình