Bản chiếu Sơ đồ Tổ chức bằng Ảnh (nhiều màu trên nền đen), màn hình rộng

Nhận biết đồng nghiệp của bạn bằng sơ đồ tổ chức này, trong đó hiển thị ảnh của nhân viên trong các khung hình chữ nhật trong hệ thống phân cấp. (Mẫu màn hình rộng, định dạng 16X9)

PowerPoint

Bản chiếu Sơ đồ Tổ chức bằng Ảnh (nhiều màu trên nền đen), màn hình rộng

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình