Bản trình bày có đường viền sọc đen (màn hình rộng)

Bản trình bày này có nền bản chiếu màu trắng, có phần trên cùng màu đen và đường viền sọc dưới cùng và màu nhấn xanh lá. Sử dụng bản trình bày này cho nội dung kinh doanh và cá nhân. Mẫu này cung cấp nhiều bố trí bản chiếu đa dạng bao gồm các bản chiếu tiêu đề, danh sách dấu đầu dòng, ảnh có chú thích, biểu đồ mẫu, danh sách đồ họa SmartArt và bản chiếu trống, toàn bộ trong một định dạng màn hình rộng (16X9).

PowerPoint

Bản trình bày có đường viền sọc đen (màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình