Bản trình bày có đường cong âm nhạc (màn hình rộng)

Ảnh bàn phím trên bản chiếu tiêu đề tạo cho mẫu này trở thành một chọn lựa tuyệt vời cho một bản trình bày có liên quan đến âm nhạc. Tắt ảnh tiêu đề hoặc dùng một bản chiếu tiêu đề khác và bạn sẽ thấy thiết kế này có đa công dụng. Các bản chiếu màu đen và xanh có thiết kế cong dành cho cá nhân hay doanh nghiệp dùng. Mẫu này cung cấp nhiều bố trí bản chiếu đa dạng bao gồm các bản chiếu tiêu đề, danh sách dấu đầu dòng, hình có chú thích, biểu đồ mẫu và bản chiếu trống, toàn bộ trong một định dạng màn hình rộng (16X9).

PowerPoint

Bản trình bày có đường cong âm nhạc (màn hình rộng)

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình