Bản trình bày dạng vỏ sò (màn hình rộng)

Bộ sưu tập vỏ sò nhiều màu sắc trong bản trình bày này gợi lên kỷ niệm của những chuyến tản bộ dọc bãi biển và lội nước khi lướt sóng trên biển. Bên trong, bạn sẽ thấy các bản chiếu theo định dạng màn hình rộng (16x9) với các bố trí dành cho danh sách dấu đầu dòng, hình với chú thích, đầu trang của phần và nhiều thứ khác nữa.

PowerPoint

Bản trình bày dạng vỏ sò (màn hình rộng)

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình