Bản trình bày hình khung của tòa nhà (màn hình rộng)

Khung bên trong của tòa nhà trông như thế nào? Nền của mẫu này thể hiện một sơ đồ khung màu trắng trên nền màu xanh. Các kiến trúc sư, người thiết kế đồ họa vi tính, kỹ sư và người lập dự án chỉ là một vài trong số các khách hàng dùng mẫu có kích thước 16X9 này (màn hình rộng). Hãy dùng mẫu này cho các bản trình bày về những dự án đang xây dựng, các dự án mà bạn đang lập kế hoạch và nhiều hơn thế nữa.

PowerPoint

Bản trình bày hình khung của tòa nhà (màn hình rộng)

Mẫu khác tương tự

Bản trình bày tiếp thị khối thủy tinh (màn hình rộng) PowerPoint
Tập sách nhỏ quảng cáo Gấp ba (Đỏ và Đen) Word
Bản trình bày kinh doanh tương phản (màn hình rộng) PowerPoint
Sách nhỏ quảng cáo Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình