Bản trình bày kiểu vân kim loại màu xanh lục (màn hình rộng)

Thể hiện sự sắc sảo của bạn với nền mẫu vân kim loại màu lục-lam này. Bản trình bày màn hình rộng ((16X9) này bao gồm một bố trí danh sách đánh dấu đầu dòng, bảng mẫu, biểu đồ và đồ họa SmartArt, đủ linh hoạt để phù hợp với hầu hết các khán giả và chủ đề.

PowerPoint

Bản trình bày kiểu vân kim loại màu xanh lục (màn hình rộng)

Mẫu khác tương tự

Bản trình bày tòa nhà khung dây của doanh nghiệp (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày tiếp thị khối thủy tinh (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày có dải màu lam với ảnh mặt trời mọc trên núi (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày kinh doanh tương phản (màn hình rộng) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình