Bản trình bày thiết kế với khung viền màu xanh lá cây mỏng (màn hình rộng)

Mẫu này viền khung nội dung của bạn bằng một khung viền với một đường liền nét màu xanh lá cây nằm dưới một dải màu xanh lá cây mỏng. Nền bản chiếu màu xanh lá cây nhạt, sáng và nhẹ nhàng. Các bố trí bản chiếu bao gồm một đồ thị mẫu, bảng và xử lý đồ họa SmartArt cũng có màu xanh lá cây nhẹ.

PowerPoint

Bản trình bày thiết kế với khung viền màu xanh lá cây mỏng (màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình