Bản trình bày thiết kế với khung viền màu xanh lam trong suốt (màn hình rộng)

Mẫu này viền khung nội dung của bạn bằng một khung viền phủ lên đường màu xanh lam thuần nhất với một dải màu xanh lam trong suốt. Nền bản chiếu màu xanh lam nhạt, sáng và nhẹ nhàng. Các bố trí bản chiếu bao gồm một đồ thị mẫu, bảng và xử lý đồ họa SmartArt cũng có màu xanh lam nhẹ.

PowerPoint

Bản trình bày thiết kế với khung viền màu xanh lam trong suốt (màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình