Bản trình bày thiên nhiên sinh động (màn hình rộng)

Hưởng ứng hành trình xanh với mẫu có màu sắc và ảnh bản chiếu tiêu đề lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Mẫu này phù hợp cho các bản trình bày về bảo tồn, sinh thái học hay môi trường, nhưng thiết kế trung tính của nó có thể dùng cho kinh doanh và cả các bối cảnh khác. Mẫu này cung cấp nhiều bố trí bản chiếu đa dạng bao gồm các bản chiếu tiêu đề, danh sách dấu đầu dòng, ảnh có chú thích, biểu đồ mẫu và bản chiếu trống, toàn bộ trong một định dạng màn hình rộng (16X9).

PowerPoint

Bản trình bày thiên nhiên sinh động (màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình