Bản trình bày tiếp thị khối thủy tinh (màn hình rộng)

Mẫu này có một bản chiếu tiêu đề có một khối cửa sổ văn phòng màu xanh lam. Nó là một hình ảnh ấn tượng cho một bản trình bày kinh doanh hay tiếp thị. Nền màu xanh lam nhạt của các bản chiếu nội dung làm nổi bật văn bản thuyết trình của bạn. Mẫu này cung cấp nhiều bố trí bản chiếu đa dạng bao gồm bản chiếu tiêu đề, danh sách dấu đầu dòng, danh sách đồ họa SmartArt, hình có chú thích, biểu đồ mẫu và bản chiếu trống, tất cả ở định dạng màn hình rộng (16X9).

PowerPoint

Bản trình bày tiếp thị khối thủy tinh (màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình