Bản trình bày toán học có số Pi (màn hình rộng)

Thiết kế mẫu này có ký hiệu Pi và hữu ích cho học sinh, giáo viên toán và những người khác trong ngành giáo dục, mặc dù cũng hữu ích cho các doanh nghiệp. Mẫu bản trình bày này có nhiều bố trí bản chiếu ở định dạng màn hình rộng (16x9) và có một biểu đồ mẫu mà bạn có thể dễ dàng điều chỉnh.

PowerPoint

Bản trình bày toán học có số Pi (màn hình rộng)

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình